Nacht van Vlaanderen Torhout 19/06/2009

Het parcours en de organisatie vorig jaar van de vernieuwde Nacht van West-Vlaanderen had mij danig kunnen bekoren, dat ik besliste ook dit jaar weer aan de start te verschijnen. Franco bracht mijn vrijdagavond naar Torhout, waar ik in de overvolle startzaal mijn rugnummer en inschrijvingskaart ging ophalen. Het parcours was lichtjes gewijzigd (2 andere controles en hier en daar een kleine aanpassing), maar bleef in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. De afstand bleek 101,2km te zijn.

Veel bekend volk natuurlijk in de startzaal…Het zijn altijd dezelfde dat men op die 100kms terugziet. Na veel begroetingen trok ik rond 19u45 vanuit de startzaal naar de effectieve vertrekplaats. Anders dan de voorbije jaren werden we rond de atletiekpiste naar de parking geleid. Opvallend geen hek dit jaar om de wandelaars op te houden. Rond 20u vertrokken eerst de lopers van de 100km, dan de lopers vande marathon en vervolgens de 10km lopers. Natuurlijk konden bepaalde wandelaars niet de discipline opbrengen om te wachten en liep het wat chaotisch bij de start. Terug een hek plaatsen zou hier veel oplossen…

Uiteindelijk geraakten we rond 20u15 op pad en wandelden we door een overbevolkt centrum van Torhout. Op de markt speelde een leuk groepje nummers van Clouseau en hier en daar mochten we aanmoedigingen ontvangen. We verlieten het centrum en splitsten van de 42km wandelaars. Samen met de lopers trokken we richting Groenhovebos, waar we na 4,8 kilometer onze startstempel kregen. Een blaaskapel zorgde er voor ambiance. Ook organisator Dirk Verduyn had er plaats gevat. Hij bedankte ons voor de komst en wenstte ons een goeie tocht toe.

Ik had vorige week op de Sloeber afgesproken met Frans mijn vaste compagnon op de 100km. Maar bij de start was hij nergens te bespeuren. Net voor de startstempel kwam hij mij vervoegen en als duo verlieten we Groenhovebos en werden we bij de splitsing apart op pad gestuurd met de 100km wandelaars. De rust kwam terug.

Rustige verharde wegen leidden ons naar de eerste bosdoorsteek, het Plaisierbos. Vanuit het bos wandelden we naar het centrum van Veldegem (11,6km). Waar we net als vorig jaar zeer enthousiast onthaald werden door een blaaskapel. Er was echter nog een leuke verrassing….Franco was zonder mijn weten na de start met de wagen ook naar Veldegem gereden en kwam er mij nog een laatste maal aanmoedigen. Een leuke opsteker…

Vanuit Veldegem wandelden we naar het Merkemveldbos. Leuke paden brachten ons door het bos bij een dreef die uitmondde op Hoeve Stragier (17,8km). Hier was de volgende controle opgetrokken. Een partytent omringd door licht en kaarsjes deed dienst als controle. Een suikerwafel en een cola bezorgden ons nieuwe energie.

De duisternis viel in en onze zaklamp kwam boven. Natuurpaden brachten ons bij de autosnelweg (Kortrijk-Brugge) die we dwarsten. We doken opnieuw het bos in en het was echt goed opletten om niet te struikelen over één of andere boomwortel. Heelhuids verlieten we het bos en rustige wegen leidden ons naar Oostkamp. Bij café Vogelzang (24,4km) kregen we onze volgende stempel. Lieve en Ivan van de Scheldestappers zaten er op de terras te genieten van de voorbijkomende wandelaars en wensten ons een goeie tocht toe.

Eigenaardig genoeg dienden we 1,1km verder opnieuw onze kaart af te stempelen. Hier stond koffie voor ons klaar, maar we trokken verder en doken wederom een bosstrook in. Een heerlijk afwisselend parcours bracht ons in Waardamme, waar in zaal Wara (30,4km) de controle was opgetrokken.

Na de controle doken we tussen de kerk en het gemeentehuis het centrum van Waardamme in. Uiteindelijk brachten enkele grotere wegen ons bij een hoeve waar we opnieuw natuurwegen voor de voeten kregen. Deze mondden uit op de grote weg in Herstberge. Niet rechtsaf de wijk in zoals vorig jaar, maar rechtdoor naar café ’t Bluvertje (36,1km) waar we op een banaan werden getrakteerd.

Vanuit de controle doken we de villawijken rond Herstberge in. Van de kasten van huizen die hier staan, zagen we door de duisternis niet veel. Het was er wel zeer rustig. We bereikten Sint-Pietersveld en enkele heerlijke natuurpaden zetten ons af in den Zande (grondgebied Ruiselede) na 43,4km.

Bij het verlaten van de controle trok ik mijn pull aan…het werd frisser. De typische dreven rond Beernem namen het over. We dwarsten de E40 en de spoorweg en werden langs een stukje industrie naar de miseriebocht geleid. Van hieraf volgden we het kanaal Gent-Brugge. We dwarsten het kanaal over de nieuwe voetgangersbrug en bereikten de controle in Beernem na 51km. Het was 3u15. We konden er een eerste maal onze bagage raadplegen. Ik wisselde er van schoenen en van kousen. Na het nuttigen van een broodje met kaas en een koffie trokken we ons rond 3u30 weer op gang.

Het kanaal blef onze leidraad in het volgende stuk. We liepen eerst een hele tijd langs het kanaal om vervolgens tussen de velden over een heerlijk karrenspoor opnieuw naar de berm van het kanaal te worden gestuurd. Een mooi natuurpad langs het kanaal bracht ons in Moerbrugge en de volgende controle na 57,2km.

Even door het centrum van Moerbrugge en daar dook het kanaal weer op. Het was maar voor even, want door een industriezone werden we naar een grotere weg geleid. Even de weg volgen en daar doken de volgende leuke paden op. Het werd dag en Frans kreeg het even moeilijk. Een andere wandelaar, Jean-Pierre uit Gistel was ons komen vervoegen en samen bereikten we de omgeving van het ziekenhuis van Assebroek. Twee eigenaardig aangebrachte pijlen deden ons verkeerd lopen en we belandden op de parking van het ziekenhuis. Gelukkig hadden we het adres van de volgende controle en een boer met tractor wees ons een alternatieve route om de controle te bereiken. Na wat zoekwerk vonden we de controle het Sparrenhof in Assebroek na 63,4km. De vriendelijke bediening bezorgde ons hier een yoghurt. 

Bij het verlaten van de controle kwamen nog wandelaars uit de verkeerde richting.Blijkbaar waren wij niet de enigen die verkeerd liepen. Langs de zeven torentjes liepen we naar de Baron Ruzettelaan die we dwarsten om onder de poort van La Brugeoise opnieuw het kanaal te bereiken. Langs het kanaal wandelden we tot aan de Katelijnepoort, waar we de stad Brugge introkken. Over de Vesten liepen we naar het Minnewaterpark en de omgeving van het begijnhof. Om van hieruit weer naar de vesten en het station te wandelen. We rondden volledig het station en een leuk pad leidde ons naar het Boudewijnpark, waar we een tweede maal onze bagage konden raadplegen. De zaklamp, mijn fluovest en alle overtollige spullen verdwenen in de bagage en rond 6u45 vertrokken we opnieuw voor nog een goeie 30km.

Door enkele woonwijken wandelden we naar een nieuwe voetgangerstunnel die ons onder de ring rond Brugge naar het Tillegembos bracht. Over leuke dreven en prachtige paden werden we rondgeleid in dit bos. We dwarsten de weg Kortrijk-Brugge en werden over een verharde weg naar een volgende bosdoorsteek geleid die ons afzette in de controle het Anker na 78,2km. Frans diende wederom het groot toilet op te zoeken en ik trok alleen verder.

Ik liep langs het kasteel Beisbroek met zijn sterrenwacht het prachtig bosgebied in. Via een tunnel onder de E40 belandde ik op de Heerweg. Jean-Pierre uit Gistel kwam mij opnieuw vervoegen. Samen met hem hielden we er een aardig tempo op na en vrij snel bereikten we de oude spoorwegbedding, de Vloetemveldzate en ook de controle in de Groene meersen te Zedelgem…nog 17km.

Tegen het volgende stuk van 7,5km richting Aartrijke keek ik wat op…Ik wist uit de vorige editie dat dit niet mijn favoriete stuk was. Ik vertrok alleen uit de Groene meersen door een woonwijk naar de rand van Zedelgem. Hier kwam Hedwig van WSK Marke mij vervoegen. Hij had zich van weg vergist en was zo achter mij beland. Hij hield er nog een stevig tempo op na. Ik haakte mijn wagentje aan en probeerde hem te volgen. Dat lukte en voor ik het goed en wel besefte liep ik over een natuurpad Aartrijkeberg omhoog. Boven wandelden we door enkele straten om de controle in
de kantine van VV Aartrijke te bereiken.

De mannen van de pompoenstappers van Kasterlee waren er nog en samen met hen en Hedwig denderden we richting Wijnendalebos. Een prachtig pad leidde ons door het bos naar het gehucht Wijnendale en de laatste controle.

Even door het centrum en daar dook de groene 62 op. De oude spoorwegbedding die ons terugbracht naar de rand van Torhout. Bij het verlaten van de bedding vatten we de laatste kilometer aan en snel stonden we weer voor de startzaal. De klok wees 11u20. Uiteindelijk klokte ik heel tevreden af na 15 uur en 8 minuten wandelen. Op mijn diploma staat een gemiddelde van 6,6km/u.

Wat mij opviel bij mijn binnenkomst was dat al de rappe mannen voor mij, nog aanwezig waren. Na het ontvangen van mijn t-shirt, diploma, medaille en badge ging ik hen opzoeken. Bleek dat de bagage uit Brugge nog niet toegekomen was. Bepaalde wandelaars zaten er al te wachten van 8u30. Uiteindelijk rond 11u30 kwam de bagage aan en kon iedereen zich douchen of zich huiswaarts reppen. Toch wel een jammerlijk voorval waar de organisatie in de toekomst lessen zal moeten uit trekken.

Na de douche genoot ik samen met Franco (die mij kwam ophalen) en tal van aangekomen wandelaars nog na van een wederom geslaagde Nacht. Het parcours werd door iedereen wederom geprezen. De organisatie ook…jammer van de bagage maar dit wordt volgend jaar zeker opgelost.

SDC10615

Na 4.8km bij het ontvangen van onze startstempel zorgt deze groep voor ambiance

SDC10616

Direct de natuur in…

SDC10617

Het betreden van het Plaisierbos

SDC10619

De buitencontrole na 17.8km op Hoeve Stragier grondgebied Loppem

SDC10620

Het werd morgen…hier in de omgeving van het ziekenhuis van Assebroek

SDC10622

Onder de poort van La Brugeoise

SDC10623

Langs het kanaal op weg naar centrum Brugge

SDC10624

Bij de Katelijnepoort kwamen we Brugge binnen

SDC10627

Door het minnewaterpark

SDC10629

Omgeving van het begijnhof

SDC10632

 

SDC10636

Ook vedetten kunnen geblesseerd raken…

SDC10638

Het kasteel in het Tillegembosdomein

SDC10639

Leuke dreef in het Tillegembos

SDC10640

Prachtige natuurpaden…

SDC10641

De sterrenwacht bij het kasteel Beisbroek

SDC10643

Over de vloetemveldzate naar de controle in Zedelgem

SDC10645

De laatste loodjes op de groene 62…richting Torhout

SDC10646

We bereikten opnieuw de startzaal de Mast in Torhout

SDC10647

In bereikte de aankomst rond 11u20. Na 15 uur en 8 minuten wandelen = gemiddelde van 6,6 km/u

SDC10648

Er werd grondig nagekaart

SDC10649

En jammergenoeg ook gewacht op de bagage die maar niet wilde komen…