Sloebertocht Zingem 12/06/2010

Zaterdag gekozen voor een echte wandelklassieker….de Sloebertocht. Deze 60km lange tocht, ingericht door de Scheldestappers, brengt ons gewoonlijk vanuit Zingem naar het hartje van de Vlaamse Ardennen. 

Ook dit jaar wou ik er weer bij zijn en dus sprak ik in de week af met mijn vaste wandelvrienden Rik en Frans. Rond 6u verlieten we de voetbalkantine in Zingem samen met nog een 500 tal wandelaars voor volle pot van 60km.

De parcoursbouwer stuurde ons bijna in rechte lijn naar de Schelde, die we over de traditionele brug dwarsten. Onze brugpassage was dan ook het startsein om de natuurwegels op te zoeken. Langs een oude Schelde arm trokken we naar het jaagpad langs de Schelde. Minder lang dan andere jaren volgende we het pad. Een pallet bracht ons over een gracht en het maïsveld in. Tussen de jonge plantjes liepen we verder. We dwarsten over rustige wegen de weg van Oudenaarde naar zwalm en de spoorweg. Bij een watermolen volgden we een licht klimmend natuurpad dat uiteindelijk uitmondde bij de eerste controle in de voetbalkantine van Mater. Het was er zeer druk. We haalden dan ook alleen ons stempeltje op en trokken verder.

Langs het restaurant de Zwadderkotmolen trokken we dieper de Vlaamse Ardennen in. We voelden het ook in onze benen want we kregen een eerste stevige helling onder de voeten. Boven kregen we een afwisselend parcours voorgeschoteld die ons tot bij de Protestantse kerk van Horebeke bracht. Hier volgden we een tijd het Geuzenhoekwandelpad. Eerst door de velden, later over een moeilijk begaanbaar éénmanspad langs een beek wandelden we naar Sint Kornelis Horebeke. Waar tweede controle was opgetrokken na 17,1km bij het betreden van de kasseien van de Haaghoek. Conny en Lieve voorzagen ons er in de open lucht van spijs en drank. Veel bekende gezichten…we namen even tijd voor een gezellige babbel.

De zon was ons komen vergezellen en de overtollige trui ging uit. We volgden even de Haaghoekkasseien, maar doken snel weer de natuur. Een heerlijk golvend natuurpad leidde ons naar een open vlakte. We genoten van de aangeboden panorama’s…jammer van de lichte mist. Over natuurwegen trokken we richting Leberg. Waar we vorig jaar links af liepen, richting Leberg, trokken we nu rechts. Geen Leberg dus, wel een onverhard pad in open vlakte. We zagen heel ver voor ons steeds maar wandelaars lopen. Genietend dwarsten we de drukke weg Oudenaarde-Brakel. Via een kasseiweggetje werden we weer een maïsveld ingestuurd om uiteindelijk de rand van Schorisse te bereiken. Over een kerkwegel naderden we steeds meer de derde controle die we uiteindelijk vonden in zaal de Wante (de traditionele rustplaats) bij de kerk van Schorisse. Tijd voor een zuivelproduct.

We trokken in omgekeerde richting van vorig jaar op pad. Liepen even door het centrum van Schorisse en werden bij de volgende watermolen het Omer Wattez wandelpad opgestuurd. Het begon met een slecht begaanbaar éénmanspad langs een bomenrij. De bomen maakten plaats voor een stevige verharde klim. Natuurlijk volgde er een stevige afdaling, deze was heerlijk uitgetekend in een weide. Over een pallet dwarsten we de gracht om nu in een aardappelveld uit te komen. We rondden het veld en bereikten even de verharde weg. Alvorens weer de weide te worden ingestuurd. Nu en dan zorgden nauwe doorgangetjes voor de afscheiding van de verschillende weiden. Uiteindelijk klommen we uit de weiden en het parcours werd echt Ardens. Het was voortdurend klimmen en dalen in de omgeving van een ezelboerderij. Boven zagen we Schorisse prachtig liggen in het dal. We daalden over het Omer Wattez wandelpad even door de velden alvorens over een moeilijk begaanbaar éénmanspad weer op te klimmen. Boven niet links naar Schorisse en de Foreest..maar rechts om via rustige wegen controle 4 te vinden in de voetbalkantine van Zegelsem na 31,2km. Marc uit Moen (mijn compagnon van vorig jaar op de Sloebertocht) zat er aan de toog al te genieten van een rijsttaart. Willy van WSK Marke belde ons op vanop de 100km in Binche, waar hij in de gietende regen liep. Wat heb wij dan geluk met onze stralende zon…

We trokken ons opnieuw op gang voor een stuk van 4,9km die ons zou terugbrengen naar de Wante in Schorisse. Na een verharde start kregen we opnieuw natuurwegen voor de voeten die ons naar het natuurreservaat Burreken leidden. We daalden heerlijk over prachtige boswegen om het dal van het natuurreservaat te ontdekken. Tussen klappoortjes en door enkele weiden wandelden we naar de voet van de Foreest, die we over een knuistig pad beklommen. Boven daalden we even verhard om uiteindelijk via een heerlijk graswegel terug te wandelen naar Schorisse. Een kleine rekening leerde dat ik met mijn bonnen (ontvangen bij mijn inschrijving voor 10€) nog voor een tijdje wegkon. Ik genoot er van een broodje en een heerlijk frisse cola. Erwin uit Landen (onze vaste compagnon in Vichte Dhron) kwam ons vervoegen en als viertal trokken we de rest van de dag verder.

Op een alternatieve manier werden we uit Schorisse geleid. We trokken op pad langs de baan naar Maarke Kerkem, maar een wijde boog door de velden zette ons af aan de voet van Berg Stene. Na de stevige klim…boven rechst en links..en veel wandelaars weten dat we dan de vettige afdaling van de Schamperij voor de voeten krijgen. Gelukkig zorgde het weer van de voorbije dagen en heelwat palletten ervoor dat we met droge voeten de Schamperij verlieten. Een kasseiweggeteje bracht ons naar de voet van de Varent, die we beklommen. Boven wachtte het bezoek in controle 6 van de brouwerij Roman. In de brouwerij mag iedere wandelaar naar hartelust genieten van Sloeberbier of Adriaan Brouwer of frisdrank. We laafden er ook onze dorst, overlegden even met veel bekenden en trokken opnieuw op pad. Nog 19,1km.

Het volgende traject leidde ons over een zeer afwisselend (natuur, veel kerkwegels en soms rustig verharde wegen) en licht golvend parcours terug naar de voetbalkantine in Mater. Nederbelg Patrick begroette er ons op het terras aan de kantine.

Rustige wegen namen het even over en brachten ons naar het Ename bos. Een eerste stukje bos leidde ons naar een zeer stevig dalende weidedoorsteek. Benenden werd we heel rondgeleid in het Enamebos. Klappoortje na klappoortje, trap na trap, bospad na bospad naderden we het centrum van Ename. Waar het comité 2000 ons voorzag van spijs en drank. We waren klaar om de laatste 9,9km aan te vatten.

Langs de ruines van de vroegere abdij van Ename trokken we naar de Schelde. We ploeterden even in het zand en werden vervolgens heerlijk over prachtige natuurpaden tussen oude Schelde armen geleid. We liepen onder en over de Ohiobrug om Eine te bereiken. Langs de Schelde maar nu aan de andere zijde trokken we verder. Het jaagpad maakte plaats voor de Scheldemeersen langs heerlijk mooie oude Schelde armen. Uiteindelijk klommen we lichtjes naar de kerk van Heurne. We daalden langs de kerk om uiteindelijk via een stevige trap de laatste controle te vinden.

Rustige wegen leidden ons uit Heurne en op de rand van Zingem werden we door de organisatie nogmaals getrakteerd. De bierkar van de brouwerij van Mater voorzag er ons van een Adriaan Brouwer of een cola. Voorzitter Piet kwam er juist toe en polste naar onze bevindingen. Hij bevestigde nogmaals dat er wel degelijk 501 wandelaars waren op de 60km…ondanks de concurrentie van de 100km van Binche en een 100km lijneuraudax aan de Mont Saint Michel.

Na onze korte pauze stuurde men ons nog voor 2,2km op pad. Enkele leuke doorsteekjes leidden ons naar het zoveelste maïsveld dat ons uiteindelijk naar het centrum van Zingem bracht. Snel ontdekten we de in de zon badende voetbalkantine van Zingem, waar we nog even nakaarten van een wederom geslaagde Sloebertocht. De tocht was een kopie van vorig jaar…Maar wat goed was hoef je voor ons niet te veranderen…Voor mij mogen er nog veel zo’n Sloebertochten komen…dus op naar volgend jaar….en hopelijk met even goed weer

 

Herschaalde kopie van SDC13491

 De eerste natuurpaden

Herschaalde kopie van SDC13493

 Door het maïsveld

Herschaalde kopie van SDC13495

 Genietend over de natuurpaden

Herschaalde kopie van SDC13498

Dwars door de velden

Herschaalde kopie van SDC13501

 Prachtig éénmanspad

Herschaalde kopie van SDC13502

 Leuke doorsteek

Herschaalde kopie van SDC13504

 Eric en Luc wachtten ons op in de tweede controle

Herschaalde kopie van SDC13506

 Door het golvend landschap

Herschaalde kopie van SDC13507

 Op weg naar Schorisse

Herschaalde kopie van SDC13508

 De zon komt te voorschijn

Herschaalde kopie van SDC13510

 Na de controle in Schorisse een prachtige watermolen

Herschaalde kopie van SDC13512

 Prachtige doorsteek

Herschaalde kopie van SDC13513

 Stevige afdaling door de weide

 Herschaalde kopie van SDC13516

 Nauwe doorsteek

 Herschaalde kopie van SDC13517

 Familiefotot

 Herschaalde kopie van SDC13518

 Over het Omer Wattezpad door de velden

Herschaalde kopie van SDC13519

 Stevig klimmend natuurpad

Herschaalde kopie van SDC13521

 Afdalen in het Burrekenbos

Herschaalde kopie van SDC13522

 Weidedoorsteek

Herschaalde kopie van SDC13523

 De Foreest afdalen om terug Schorisse te bereiken

Herschaalde kopie van SDC13525

 De moeilijke passage van de Schamperij

Herschaalde kopie van SDC13527

 Dit kasseiweggetje zette ons af aan de voet van de Varentberg

Herschaalde kopie van SDC13528

 We bereikten de brouwerij van de Roman

Herschaalde kopie van SDC13529

 De blijde intrede van de brouwerij

Herschaalde kopie van SDC13530

 Genieten in de gelagzaal van de brouwerij

Herschaalde kopie van SDC13533

 Heerlijke kerkwegels op pad naar de voetbalkantine van Mater

Herschaalde kopie van SDC13534

 We trokken het Ename bos in

Herschaalde kopie van SDC13535

 Ename bos

Herschaalde kopie van SDC13536

 Stevige afdaling richting Ename

Herschaalde kopie van SDC13538

 De controle in Ename…nog 9.9km

Herschaalde kopie van SDC13540

 Duinen?

Herschaalde kopie van SDC13542

 Heerlijk op weg naar Nederename

Herschaalde kopie van SDC13545

 Langs de oude Schelde armen naar Heurne

Herschaalde kopie van SDC13546

 Prachtige oude Schelde arm

Herschaalde kopie van SDC13547

 Deze trappen leidden niet naar de hemel maar naar de laatste controle

Herschaalde kopie van SDC13548

 Traktaat op 2.
2km van het einde…Even overleggen met de voorzitter van de Scheldestappers

Herschaalde kopie van SDC13550

 De laatste kilometer…weer door een maïsveld