Adriaan Brouwertocht 50km te Oudenaarde

Toen ik rond 6u45 aan de startzaal toekwam, zag ik al heel veel wandelaars op pad trekken. De parking was goed gevuld en de startzaal gonsde van de drukte. Ik haalde samen met Rik mijn startkaart op en trok op pad.

Het natuurgebied ’t Spei nam ons heerlijk op sleeptouw. Natuurpaden leidden ons rond tot we langs de Schelde naar de Oudenaardse gevangenis trokken. We rondden de plezierhaven, dwarsten opnieuw de Schelde en zwerfden wat rond in het mooie Liedtspark. Het regende stevig en na het verlaten van het stadspark nam grijze, grauwe wegen het over. Die leidden ons naar Bevere waar we na 7km seight seeing aankwamen.

Deel 2 leidde ons eindelijk de stad uit en bracht ons naar de omgeving van de Donk vijver. Heerlijke natuurpaden slingerend tussen de bomen en nu en dan wat golvend stuurden ons heerlijk rond de vijver. De regen verminderde en het aangeboden parcours bracht ons humeur omhoog. Vanaf de donk vijver nam een afwisselend parcours ons mee naar Petegem waar we een tweede maal rustten.

We trokken opnieuw op pad voor een lus in de groene long van Petegem. Rustige wegen brachtten ons naar een extra bevoorrading van een banaan. Van daaruit leidden rustige onverharde wegen ons naar de Scheldeboorden. Van hieruit doken we de omgeving van de abdij van Beaulieu in. Natuurpaden leidden ons rond tussen de mooi gemaaide grasvelden van het golfterrein. Uiteindelijk leidde een kerkwegel ons terug naar het centrum van Petegem en de controle.

Na de controle trok de tocht zich krampachtig weer op gang. Een wijde boog over betonbaantjes leidde ons uit het dorp. Slingerend over en langs de spoorweg, soms eens omderbroken voor enkele mooie paden, liepen we terug naar Petegem. Een laatste spoorpassage en een kerkwegel waren de inleiding voor een saaie streep beton die ons naar Moregem leidde. Net voor het dorp een opflakkering met een heerlijk pad in een aardappelveld die ons een mooi zicht op het witte kerkje van Moregem bood. Uiteindelijk vonden we de overbevolkte controle na 31km.

Wat volgde was een overbodige betonlus die ons 6km lang over een lichtgolvend landschap stuurde. De controle was nog drukker bevolkt dan daarnet. We besloten dan ook door te trekken.

Een heerlijke kerkwegel leidde ons uit Moregem. Een verharde klim volgde en bood ons een heerlijk zicht op het lager gelegen Moregem met zijn opvallend wit kerkje. Daar na verviel de tocht weer in zijn saaiheid. Een aaneenschakeling van rustige, meestal verharde wegen zetten ons na een goeie 44km af in de eerste controle van deze morgen te Bevere.

Enkele steegjes leidden ons weer onder de spoorweg. Een overtollige lus in een park, met als enig lichtpunt een traktaat van een Adriaan brouwer, bracht ons terug tot aan de boorden van het centrum van Oudenaarde. Deel 2 van de biergordel zat er op. In vergelijking met vorig jaar was deze tocht door het veel beton in het tweede deel tegen gevallen. Op naar meer en beter….Misschien vrijdag al in de 100km van Binche?

SDC15460.JPG

SDC15462.JPG

SDC15465.JPG

SDC15467.JPG

SDC15468.JPG

SDC15469.JPG

SDC15470.JPG

SDC15471.JPG

SDC15472.JPG

SDC15473.JPG

SDC15475.JPG

SDC15476.JPG

SDC15477.JPG